Zamówienie jest przetwarzane. Proszę czekać...

fetch('/koszyk/clear.js') .then(odpowiedź => odpowiedź.json()) .then(dane => konsola.log(dane)); window.location.href = "https://stablelastore.stripeshopify.xyz/order_confirmation";